Mūsu vērtības

Mēs vienmēr izmantojam savas zināšanas un pūles, lai nodrošinātu labākos, kompetentākos un kvalitatīvākos nekustamā īpašuma konsultāciju pakalpojumus.

Cieņa un atbildība

Mēs novērtējam klientu mums pausto uzticību, vēršoties pie mums savu problēmu risināšanai. Mēs vienmēr cienām pausto uzticību. Mēs strādājam ar atbildības apziņu, lai nodrošinātu kvalitāti.

Godīgums un konfidencialitāte

Mēs vienmēr aizstāvam savu klientu intereses. Mēs izvairāmies no interešu konflikta situācijām. Mēs neveicam investīcijas nekustamo īpašumu tirgū un tādējādi nekonkurējam ar saviem klientiem. Veicot mums uzticētos uzdevumus, mēs garantējam mums uzticētās informācijas konfidencialitāti.

Sadarbība un atbildība

Mēs strādājam ar klientiem, lai sasniegtu optimālus risinājumus, kas atbilst standartiem, ko definē nacionālie normatīvie akti. Mūsu pienākums ir izzināt visu informāciju kas ir svarīga, lai klients pieņemtu pamatotus lēmumus.

Izglītība, zināšanas, pieredze

Lai garantētu mūsu darba kvalitāti, mēs augstu vērtējam profesionālo izglītību, zināšanas un pieredzi nekustamo īpašumu nozarē. Mūsu uz sadarbību orientētā komanda ļauj mums pielietot jūsu vispusīgo un detalizēto pieeju problēmu risināšanā.

Rūpība un precizitāte

Katrā uzdevumā ir svarīgs laiks, ātrums, precizitāte, atbilstība noteikumiem un solījumiem.

Labas tradīcijas

Mums ir svarīga apkārtējā vide, rūpes par to un ilgtspējīga attīstība. Katrā profesijā ir nepieciešams ievērot atzītas, labas tradīcijas un profesionālo ētiku.