Swedbankas kredītu portfeļa vērtēšana

Swedbanka izvēlējās DTZ kā neatkarīgo vērtētāju, lai DTZ novērtētu Swedbankas kredītu portfeļa aktīvus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Vērtēšana notika no 2009. līdz 2011. gadam.

DTZ sniegums

 • periodiska Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nekustamo īpašumu tirgus analīze un prognožu sagatavošana
 • vērtējumu sagatavošana


Rezultāti:

Kopumā tika sagatavotas vairāk nekā 1300 atskaites. Šis bija lielākais vērtēšanas projekts, kas ticis realizēts Baltijas valstīs.

 

EEREIF īpašumu portfeļa vērtēšana

DTZ ir neatkarīgs EEREIF īpašumu portfeļa vērtētājs. Projekts tika uzsākts 2008. gadā un vēl joprojām turpinās. EEREIF portfelis galvenokārt sastāv no naudas plūsmas objektiem Igaunijā un Lietuvā.

DTZ sniegums

 • ikgadējā un pusgada īpašumu portfeļa pārvērtēšana
 • detalizēti ikgadējie pārskati un to atjaunošana attiecīgā gada laikā


Rezultāti:

DTZ ir atbildīgs par 10 īpašumu vērtēšanu, kuru kopējā vērtība 2011. gada beigās bija 32 miljoni eiro.

 

EPI Baltic I īpašumu portfeļa vērtēšana

DTZ ir neatkarīgs EPI Baltic I īpašumu portfeļa vērtētājs Igaunijā. Projekts tika uzsākts 2007. gadā un vēl joprojām turpinās. Igaunijā EPI Baltic I pieder 6 neatkarīgi naudas plūsmas objekti.

DTZ sniegums

 • ikgadējā un pusgada īpašumu portfeļa pārvērtēšana
 • detalizēti ikgadējie pārskati un to atjaunošana attiecīgā gada laikā


Rezultāti:


DTZ ir atbildīgs par 6 unikālu īpašumu vērtēšanu, kuru kopējā vērtība ir 41 miljons eiro (2011).

 

Izmaksas, telpas un atrašanās vietas

DTZ tika izvēlēts, lai izanalizētu izmaksu, telpu un atrašanās vietu pārskatu Igaunijas Finanšu ministrijai.

DTZ sniegums

 • DTZ izpētīja ASV, Apvienotās Karalises un citu Eiropas valstu praksi
 • DTZ izpētīja vietējo pieredzi šajā jomā
 • DTZ izstrādāja izmaksu, apgabala un atrašanās vietu analīzi


Rezultāti:


Tika izstrādāts izmaksu, telpu un atrašanās vietu pārskats. Lai arī minētā pārskata izmantošana ir obligāta valsts iestādēm Igaunijā, tas būtu noderīgs arī privātajā sektorā.


Privātmāju un dzīvokļu pārdošanas organizēšana SEB grupas kompānijai – Estectus

DTZ tika izvēlēts kā vienīgais Estectus pārdošanas aģents privātmāju un divu dzīvokļu ēku pārdošanai. Darbs tika pabeigts 2010 un 2011. gada laikā.

DTZ uzdevumi:

 • Nekustamo īpašumu tirgus analīze un cenu politikas ieteikumi klientam
 • Potenciālo pircēju mērķa grupas izvēle, marketinga stratēģijas izstrāde un marketinga kampaņas izveide
 • Demo dzīvokļa mēbelēšana, virtuves un attiecīgās tehnikas sagāde
 • Pārdošanas procesa pabeigšana un pirkuma līgumu sagatavošana


Rezultāti:

DTZ piemeklēja pircējus un nodrošināja visu dzīvokļu un privātmāju pārdošanu. Sadarbība ar mēbeļu un virtuvju piegādātājiem bija noderīga pieredze, ko varēsim izmantot nākotnē.
 

YIT Ehitus dzīvokļu ēku pārdošanas organizēšana

DTZ tika izvēlēts kā YIT pārdošanas aģents dzīvokļiem Kadaka tee, Tallinā. Darbs tika pabeigts 2009. un 2011. gada laikā.

DTZ uzdevumi:

 • Nekustamo īpašumu tirgus analīze un cenu politikas ieteikumi klientam
 • Dzīvokļu reklamēšana caur dažādiem marketinga kanāliem
 • Dzīvokļu prezentāciju un apskašu organizēšana, pirkuma līgumu sagatavošana

 

Rezultāti:

DTZ atrada pircējus un noorganizēja pirkuma līgumu noslēgšanu par ievērojamu skaitu dzīvokļu pārdošanu. DTZ guva pozitīvu pieredzi sadarbībojoties ar citiem pārdošanas partneriem.

 

Elion Ettevõtted īpašumu portfeļa pārdošanas organizēšana publiskā izsolē

DTZ tika izvēlēts kā pārdošanas aģents Elion Ettevõtted komercobjektu portfeļa pārdošanai Igaunijā. Darbs tika veikts 2003 un 2007. gadā.

DTZ uzdevumi:

 • Nekustamo īpašumu tirgus analīze un izsoles sākuma cenu ieteikumi klientam
 • Analizēt juridisko regulējumu publisko izsoļu organizēšanai un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai veiktu īpašumu pārdošanu izsolēs
 • Potenciālo pircēju mērķa grupas izvēle, potenciālo pircēju informēšana par īpašumiem un to pārdošanas nosacījumiem
 • Īpašumu prezentāciju un apskašu organizēšana; izsoles pieteikumu saņemšana un apkopošana
 • Izsoles rezultātu apkopošana un analizēšana, tika izvērtēta to atbilstība juridiskajam regulējumam, izsoles rezultātu paziņošana iesaistītajām pusēm un pirkuma līgumu parakstīšanas organizēšana.

 

Rezultāti:

DTZ piemeklēja pircējus un veiksmīgi novadīja pirkuma līgumu parakstīšanu visiem piedāvājumā iekļautajiem īpašumiem. Šī bija viena no lielākajām izsolēm, kādas bijušas Igaunijā.

 

Igaunijas Tieslietu ministrijas īpašumu portfeļa pārdošanas organizēšana publiskā izsolē

DTZ tika izvēlēts kā Igaunijas Tieslietu ministrijas pārdošanas aģents, lai pārdotu Igaunijas Tieslietu ministrijas īpašumā esošos dzīvokļus un agrāko Pärnu cietumu.

DTZ uzdevumi:

 • Nekustamo īpašumu tirgus analīze un izsoles sākuma cenu ieteikumi klientam
 • Analizēt juridisko regulējumu publisko izsoļu organizēšanai un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai veiktu īpašumu pārdošanu izsolēs
 • Potenciālo pircēju mērķa grupas izvēle, potenciālo pircēju informēšana par īpašumiem un to pārdošanas nosacījumiem
 • Īpašumu prezentāciju un apskašu organizēšana; izsoles pieteikumu saņemšana un apstrāde
 • Izsoles rezultātu apkopošana un analizēšana, tika izvērtēta to atbilstība juridiskajam regulējumam, izsoles rezultātu paziņošana iesaistītajām pusēm un pirkuma līgumu parakstīšanas organizēšana.


Rezultāti:

DTZ piemeklēja pircējus un sagatavoja visu dzīvokļu pārdošanu.